Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är en varsam och ickedömande kroppsterapimetod som syftar till avspänning. Som rosenterapeut är jag närvarande med en lyssnande beröring, där du som klient ges en möjlighet att känna efter, låta kroppen släppa på gamla spänningar och få mer utrymme att andas.


När vi föds rör sig hela vår kropp tillsammans med andetaget, från toppen av huvudet ända ner till tårna.


När vi sedan under uppväxten, och genom livet, av någon anledning känner oss otrygga börjar vi stoppa undan oss själva och vi gör det med våra muskler. Vi håller tillbaka och gör oss själva mindre. En rosenbehandling kan vara en möjlighet att låta dessa muskelbarriärer släppa och ge plats till både mer inre och yttre utrymme.


Att få släppa gamla spänningar som inte längre fyller någon funktion är en stor lättnad.


"Detta arbete handlar om förändring från den person vi tror att vi är till den person som vi verkligen är. I slutändan kan vi inte vara någon annan." (Marion Rosen)


Metoden kan vara ett alternativ för dig som:


 -  känner dig spänd

 -  har ont

 -  har svårt att slappna av

 -  känner dig trött utan att förstå varför

 -  vill nå större kroppsmedvetenhet

 -  vill hitta djup avslappning

 -  vill få ökad självkännedom


Själva behandlingen tar ca 50 minuter. Från det du kommer tills du går tar det lite drygt en timme. Du kan komma ofta eller sällan, helt som du själv vill och behöver.


Rosenterapeuter har tystnadsplikt och arbetar enligt etiska regler.


Metoden skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 (1914 - 2012) och verksam som sjukgymnast i USA. Marion utvecklade även Rosenrörelser. 


Mer att läsa om Rosenmetoden finns på: